شرایط و قوانین

* نوبرونه نسبت به مشکلات و بیماری های رایج و موردی که به صورت معمول در میوه ها و سبزیجات موجود در بازار وجود دارد، مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

* نوبرونه بر حسب اقتضائات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور که عدم ثبات و تلاطم شدید را شامل می شود مجاز است در صورتی که نوسانات قابل توجهی بروز یافته باشد، ضمن اطلاع رسانی به مشتری، نسبت به صدور فاکتور جدید و اعلام قیمت های به روز شده اقدام کند.

* نوبرونه بر حسب اقتضائات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مختار است سفارشات دریافت شده و حتی تایید شده را تا ۲۴ ساعت قبل از زمان تحویل محصولات، ملغی کرده و در اولین فرصت نسبت به عودت مبالغ دریافتی اقدام کند.

* با توجه به اینکه کلیه محصولات ما خوراکی می باشد در صورت عدم رضایت از کیفیت ظاهری محصولات، مشتریان گرامی قبل از مصرف و فقط درهنگام تحویل گرفتن می توانند محصولات را مرجوع نمایند. در این صورت با کسر هزینه ارسال مابقی پول حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به حساب کاربر برگشت داده می شود. پس از بازگشت پیک میوه از محل هیچ گونه محصولی مرجوع نمی گردد.

* نوبرونه متعهد است که اطلاعات شخصی و محرمانه شما را به هیچ وجه فاش ننماید و آنها را در اختیار دیگران قرار ندهد.

* با توجه به ماهیت نوبرونه که یک فروشگاه الکترونیکی می باشد این سایت اقدام به گرفتن نام، نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس می نماید که از همه آنها جهت فروش آنلاین و ارسال محصولات استفاده می نماید.

* نوبرونه به هیچ وجه به اطلاعات بانکی شما دسترسی ندارد.

قوانین و مقررات