پرداخت اینترنتی

  • برای پرداخت اینترنتی می بایست در فرم سفارش و قسمت پرداخت، گزینه پرداخت اینترنتی انتخاب گردد.

پرداخت در محل

  • مشتریان عزیز می توانند مبلغ سفارش خود را در هنگام دریافت سفارش و در محل به صورت نقدی و یا از طریق دستگاه POS سیار نوبرونه پرداخت نمایند.
  • برای پرداخت نقدی و در محل می بایست در فرم سفارش و قسمت پرداخت، گزینه پرداخت در محل انتخاب گردد.

پرداخت