مناطق تحت پوشش رایگان

در حال حاضر تمامی مناطق شهر تهران مطابق با تعرفه اعلام شده در منطقه تحت پوشش نوبرونه قرار دارد. اما نوبرونه در نظر دارد برای مناطقی که مشتریان بیشتری در آنها قرار دارند، سرویس ارسال رایگان فراهم نماید. بنابراین شما می توانید برای اینکه منطقه مورد نظر خود را به عنوان اولین اولویت برای ارائه سرویس رایگان قرار دهید به بخش نظرسنجی سایت مراجعه و محل خود را انتخاب نمایید.

*** برای مشتریانی که برای اولین بار از نوبرونه خرید می نمایند، کلیه سفارشات بیشتر از ۴۰ هزار تومان نیز به صورت رایگان ارسال می گردد.

 

نقشه تهران